Биринчи МикроФинансылык Компания профессионалдарды чакырат

Эгерде сиз, өлкөдөгү жашоонун деңгээлин жогорулатууну максат кылган ири финансылык компанияда иштегиңиз келсе, анда биз сизди күтөбүз. Биздин компания үзгүлтүксүз өнүгүү үстүндө, ошол себептүү кызматкерлердин штаты дайыма кеңейип турат. 
Бизге таланттуу, ишке чыгармачыл мамиле кылган, дайыма алдыга умтулган, командада иштөөгө каныккан өз ишинин устаттары керек. Профессионалдарды биз сыйлап, баалаганды билебиз. Ошондуктан аларды биздин жамаатка кошулууга чакырабыз!

Өзүңүздүн резюмени HP@fmfc.kg дарегине жөнөтүп коюңуз.

 

Казыналыктын жана финансы көзөмөлү боюнча бөлүмдүн жетекчиси (Бишкек)

Бишкектеги башкы офиске

Талаптар

 • “Экономика” адистиги боюнча жогорку билими тууралуу диплом;
 • Банк тармагындагы казына иштери (казначейство) боюнча 3 жылдан кем эмес эмгек стажы;
 • Кыргыз Республикасынын банк ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк жана микрофинансылык ишмердүүлүктү жөнгө салуучу нормативдик-укуктук актыларын билүү;
 • Компьютерди жетиштүү колдоно билүү (Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint жана башка программалар);
 • Англис тилин билүү;
 • Коммуникабелдүүлүгү, командада жана өз алдынча иштей билүүгө ыктуулугу.

 

Милдеттери

 • Активдерди алмашуу боюнча операцияларды аткаруу;
 • Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана валюталык-конверсиондук операцияларды нак жана нак эмес валюта менен, кардарлардын тапшыруусу жана банктагы каражат эсебинен ишке ашыруу; 
 • Чет элдик валюталарды ички жана тышкы финансылык рыноктордон сатып алуу-сатуу операциялары боюнча бүтүмдөрдү ишке ашыруу; 
 • Валюталык позициянын лимитин сактоого  көзөмөл кылуу;
 • Резервдик талаптардын сакталышына көзөмөл кылуу;
 • КР Улуттук банкына отчет берүү;
 • Компаниянын жетекчилигине ички отчет берүү;
 • Аткарып жаткан функционалдык милдеттерине ылайык, казына операцияларынын суроолору боюнча ички жана тышкы кат алмашууну жүргүзүү;
 • Компаниянын филиалдарынын кызматкерлерине бөлүмдүн аткарган кызматы боюнча консультация берүү;
 • Компаниянын ички керектөөсүнө ылайык жана белгиленген лимиттин тегерегинде акча каражаттарын тартуу жана жайгаштыруу;
 • Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча бүтүмдөрдү ишке ашыруу;
 • Компанияга зарыл болгон ликвиддүүлүктү камсыз кылуучу бүтүмдөрдү ишке ашыруу;
 • Ишке ашуучу бүтүмдөрдүн реестрин жүргүзүү;
 • Процедураларды, саясатты, жоболорду иштеп чыгуу жана жаңы долбоорлорду киргизүү боюнча жумушчу топторуна катышуу;
 • Жүргүзүлгөн операциялар жана финансы рынокторундагы кырдаал боюнча маалыматты даярдоо жана белгиленген мөөнөттө отчет берүү;
 • Финансылык операцияларды ишке ашыруу учурунда пайда болуучу ар кандай тобокелчиликтердин алдын алуу үчүн, рынокту анализдөө жана регулярдуу мониторинг жасоо;

 

Шарттар

Кызыккан талапкерлер ээлей турган кызматын көрсөтүү менен, резюмесин төмөнкү дарек боюнча бере алышат:

Бишкек ш, Раззаков көчөсү 19, “Россия” бизнес борбору, 10-кабат же e-mail: hr@fmfc.kg электрондук дарегине.

Тандалган талапкерлер гана тестирлөөгө жана аңгемелешүүгө чакырылат. www.fmfc.kg 

Коопсуздук жана эмгекти коргоо боюнча координатор (Бишкек шаары)

Оштогу жана Бишкектеги башкы офис үчүн

Квалификациясы:

 • Укук, аскердик иш же коопсуздук тармагы боюнча жогорку билими;
 • Кыргыз Республикасындагы эмгек мыйзамдары жана өрт коопсуздугу боюнча базалык түшүнүктөрдү билүүсү;
 • Коопсуздук жана эмгекти коргоо тармагындагы иш тажрыйбага артыкчылык берилет;
 • Конфиденциалдуу маалыматты коргоону камсыздоосу;
 • Стресске туруктуулук, физикалык жана эмоционалдык чыдамкайлык;
 • Кыргыз, орус жана англис тилинде эркин сүйлөө (оозеки жана жазуу иштерин мыкты билүүсү);
 • Компьютердик сабаттуулугу: MS Office (Word, Excel, PowerPoint) жана интернет;
 • Коммуникабелдүүлүгү, уюштуруучулук жөндөмү, аткаруучулугу, майда нерселерге көңүл бура билүүсү;
 • Ушуларга окшош кызматта же болбосо укук коргоо органдарында иштеген 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • Жарактуу айдоочулук күбөлүгүнүн болуусу;
 • Коопсуздук жана эмгекти коргоо боюнча координатор башкы директорго баш иет. Анын милдеттерине башкы офистеги жана филиалдардагы коопсуздук кызматына түздөн-түз көзөмөл кылуу кирет.

 

Милдеттери:

 • Коркунучтарды, тобокелчиликтерди баалоо, сунуштарды даярдоо максатында алсыз жерлерди ачык көрсөтүү;
 • Коопсуздук боюнча документацияны даярдоого, жүргүзүүгө жана жаңыртып турууга көмөктөшүү;
 • Коопсуздук системасынын жабдууларын оң абалда кармоо жана аларды жакшыртуу үчүн сунуштарды берүү;
 • Обьектилердин коопсуздугу жана сакталып туруусу боюнча мониторинг өткөрүү;
 • Башкы директордун жана коопсуздукту камсыздоо тобунун талаптарына оперативдүү мамиле жасоо;
 • Коопсуздук системасы жана эмгекти коргоо иштерин жакшыртуу үстүндө дайыма иш алып баруу жана тиешелүү сунуштарды иштеп чыгуу; 

 

Жыйноо, анализ жана билдирүү:

 • Курчап турган чөйрөдөгү потенциалдык өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды жыйноо жана анализдөө;
 • Коопсуздук системасына байланышкан кырдаал боюнча жетекчиликке оперативдүү маалымат билдирүү;
 • Коопсуздук системасынын иши боюнча регулярдуу отчетторду даярдоо;
 • Болуп өткөн окуяны документтештирүү;

 

Башкаруу:

 • Компаниянын коргоо кызматынын кызматкерлерине жана айдоочуларына, ошондой эле штаттан тышкаркы кызматкерлерине көзөмөл жүргүзүү;
 • Киришүү, инструктаж жана үйрөтүү:
 • Коопсуздук техникасы боюнча кызматкерлер жана келген адамдар үчүн интруктаж өткөрүү;
 • Коопсуздук жана эмгекти коргоо боюнча инструкцияларды кызматкерлердин аткаруусун камсыздоо;
 • Коопсуздук жана эмгекти коргоо боюнча жыйындарды регулярдуу өткөрүп туруу;
 • Кызматкерлер үчүн коопсуздук жана эмгекти коргоо жаатында тренингдерди өткөрүү жана координациялоо;
 • Коопсуздук маселелери боюнча көмөктөшүү жана консультация берүү;
 • Кандайдыр бир окуя болуп кеткен учурда оперативдүү чара көрүү.

 

Маяна иш тажрыйбага жана квалификацияга жараша аныкталат. Кызыккан талапкерлер кызматын көрсөтүү менен резюмесин төмөнкү дарекке жөнөтө алышат: Бишкек ш, Раззаков көчөсү 19, “Россия” бизнес борбору же болбосо e-mail: hr@fmfc.kg электрондук дарегине.

Байланыш телефону: +996 312 398 100.

Тандалган талапкерлер гана аңгемелешүүгө чакырылат! 

Жогору