Микрофинансылоо боюнча Ага Хан Агенттиги 

60 жылдан бери Ага Хандын Өнүктүрүү боюнча (AKDN) уюмунун ар кандай агенттиктери, микрофинансылоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү өнүгүүнүн комплекстүү программалары аркылуу сунуш кылып келет.  
Бул программалар Ага Хандын Микрофинансылоо боюнча Агенттигинин (АКАМ) алкагында бириктирилген. АКАМ Биринчи МикроФинансылык Компаниянын жалгыз акционери болуп эсептелет. Агенттиктин башкы максаты – алыскы аймактардагы айылдардын жашоочуларына финансылык кызматтарды көрсөтүү.

Жогору