Стефан Мартииняк
Стефан Мартииняк
Башкы директор
Ришат Мухамеджанов
Ришат Мухамеджанов
Операциялык иштер боюнча директор
Назгуль Айдарова
Назгуль Айдарова
Финансылык директор
Жогору