Күрөөсүз айыл чарба насыялар

photo

Биринчи МФКдан айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү тармагына күрөөсүз кредит алып, өз бизнесиңизди бир топ жакшыртууга болот. Мындай мүмкүндүк азыр бар!


Биринчи МФКдан күрөөсүз кредит

Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө күрөөсү жок кредит, Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн жана бак өстүрүү менен иштеп келе жатышкан, бирок күрөөгө коюуга предмети жок же менчик укугу боюнча документтери талапка жооп бербеген фермерлерге, жеке ишкерлерге жана физикалык жактарга туура келет.


Кредит алуу үчүн шарттар:

  • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
  • Административдик жыйым: 2%
  • Валюта: сом
  • Кредитти төлөөнүн максималдуу мөөнөттөрү: 12 айга чейин
  • Кредитти төлөө: кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө кирген тарта аягына чыкканга чейинки убакыт ичинде өзгөрүүсүз калат
  • Кредиттин суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
  • Камсыздоо: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кепилчи керек.

 

Карыз алуучуга коюлган талаптар:


Жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
Агрардык тармакта бир жылдан кем эмес тажрыйбасынын болушу, же бул тармакта тажрыйбасынын жок болушу, бирок кредитти жабууга кепилдик бере турган башка киреше булагынын болушу;


Негизги документтердин тизмеси:


Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы жөнүндө маалымат;


*пайыздык чен жана кредитти тейлөө комиссиясы: 42.69% 
**пайыздык чен өлчөмү кредиттин суммасынан жана төлөө графигине көз каранды. Дагы толук маалымат алуу үчүн компаниянын филиалдарына кайрылыңыз.

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору