Күрөөсүз мал көбөйтүүгө насыялар

photo

Мал чарбачылыгына күрөөсүз кредит берүү адамдардын абдан кеңири чөйрөсүнө туура келет. Ошондой эле аны ар кандай муктаждыктар, жабдууларды сатып алуу, жайыт үчүн бөлүнгөн жерди кайрадан түзүү же болбосо кармап туруу үчүн, малдын башын көбөйтүүгө жана башка көптөгөн иштерге пайдаланууга болот.

Мал чарбачылыкты жакшыртуу үчүн күрөөсүз кредиттер өз бизнесин ачып жаткан, же болбосо иштеп жаткан бизнесин кеңейткиси келген адамдарга туура келет.

Мал чарбачылыгы үчүн күрөөсүз кредит!

Мал чарбачылыгы үчүн күрөөсүз кредит ири мүйүздүү малды, жылкыларды, канаттууларды, балыктарды, аарыларды жана башка ушу сыяктууларды асыроо менен иш жүргүзүп, күрөөгө коюучу предмети жок, же болбосо менчик укугу боюнча документтери талапка жооп бербеген фермерлерге, жеке ишкерлерге туура келет. Малдын башын көбөйтүүгө, малды кармоонун шарттарын жакшыртууга, тукумун жакшыртууга жана ушу сыяктуу иштерге кредитти биздин бардык филиалдардан күрөөсү жок алууга болот.

Биринчи МФКдан ыкчам кредиттер

Күрөөсүз кредит берүү кредиттик каражатты тез алууну жана документтердин минималдуу болушун талап кылат. Эгер сизге мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн акча ыкчам керек болуп, бирок күрөө жок  болсо, биздин мал чарбачылыгы үчүн күрөөсүз кредитибиз сизге абдан ылайык келет.

Кредит берүү шарттары:

 • Номиналдуу пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 1,5% 
 • Валюта: сом
 • Кредит берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Жеңилдетилген мезгил: 5 айга чейин
 • Төлөө графиги: аннуитеттүү, квартал сайын
 • Кредиттин суммасы: 10 000ден 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик. 150 000 сомго чейин алынган кредитке күрөө катары кыймылдуу мүлк коюлат.
 • 150 000 сомдон жогору алынган кредитке күрөө катары кыймылсыз мүлк коюлат

 

Карыз алуучуга коюлган талаптар:

 • Жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Агротармакта иштеген бир жылдан кем эмес тажрыйбасынын болушу, же тажрыйбасы жок, бирок кредиттин төлөмдөрүн жабууга жетиштүү башка стабилдүү киреше булагынын болушу;
 • Малды кармоо үчүн, продукцияларды, тоютту сактоо үчүн имараттын (жеке менчик же ижарага алынган) болушу;

 

Негизги документтердин тизмеси:

 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;

 

*эффективдүү пайыздык чен:  42,69% 

**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана төлөө графигине көз каранды.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору