Өсүмдүк өстүрүүгө кредиттер

photo

Кредит алуу үчүн шарттар:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 1,5% 
 • Валюта: сом
 • Кредит берүү мөөнөтү: 24 айга чейин.
 • Жеңилдетилген төлөмдөр мезгили – 5 айга чейин. 
 • Кредитти төлөө: аннуитет
 • Кредиттик сумма: 10 000 сомдон 300 000 сомду кошо эсептегенде
 • Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик.


Кредиттин суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

 • 150 000 сомго чейин алынган кредит күрөөгө кыймылдуу мүлк коюуну талап кылат
 • 150 000 сомдон жогору болгон кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюуну талап кылат.


Карыз алып жаткан адамга коюла турган талаптар:

 • Карыз алып жаткан адамдын жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Агротармакта жок эле дегенде бир жылдык тажрыйбасынын болушу же болбосо кредиттин төлөмдөрүн жаба турган башка стабилдүү киреше булагынын болгону зарыл;
 • Кредитти алууга керек болгон документтер:
 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун жана никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу маалымат (6 айга), пенсиясы тууралуу маалымат;


*эффективдүү пайыздык чен: 41.29%
**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана төлөө графигине көз каранды болот.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору