Өсүмдүк өстүрүүгө кредиттер

photo

Айыл чарбасына кредиттер

Кыргызстандагы жер участокторун иштеткен (айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүргөн), бак өстүрүүчүлүк жана башка иштер менен иш алып барган физикалык жактар, жеке ишкерлер үчүн кредиттер. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн кредитти сиз компаниянын Кыргызстандагы каалаган филиалынан ала аласыз.


Ийгиликтүү бизнес үчүн агрокредиттер

Биз айыл чарбасы боюнча бизнесте иштеген жана аны кеңейтүүнү каалаган адамдарга кредит берүүнүн пайдалуу шарттарын сунуш кылабыз.


Кредит алуу үчүн шарттар:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 1,5% 
 • Валюта: сом
 • Кредит берүү мөөнөтү: 24 айга чейин.
 • Жеңилдетилген төлөмдөр мезгили – 5 айга чейин. 
 • Кредитти төлөө: аннуитет
 • Кредиттик сумма: 10 000 сомдон 300 000 сомду кошо эсептегенде
 • Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик.


Кредиттин суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

 • 150 000 сомго чейин алынган кредит күрөөгө кыймылдуу мүлк коюуну талап кылат
 • 150 000 сомдон жогору болгон кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюуну талап кылат.

 

Карыз алып жаткан адамга коюла турган талаптар:

 • Карыз алып жаткан адамдын жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Агротармакта жок эле дегенде бир жылдык тажрыйбасынын болушу же болбосо кредиттин төлөмдөрүн жаба турган башка стабилдүү киреше булагынын болгону зарыл;
 • Кредитти алууга керек болгон документтер:
 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун жана никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу маалымат (6 айга), пенсиясы тууралуу маалымат;


*эффективдүү пайыздык чен: 41.29%
**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана төлөө графигине көз каранды болот.

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору