KyrSEFF "Эффективдүү бизнес"

photo

“Энергоэффективдүү бизнес” насыясы кичи жана орто бизнес чөйрөсүндө иштеп жатышкан физикалык жактарга жана жеке ишкерлерге берилет.

Максималдуу пайда үчүн энергияны сактоону жакшыртуу

Насыя соода, кызмат көрсөтүүлөрдү жана товар өндүрүү дагы ушу сыяктуу иштер тармагында иштеп жатышкан ишкерлер үчүн берилет. Насыя берүүнүн башкы максаты – өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган энергияны сактоо:

 • Энергияны керектөөнү төмөндөтүүчү жабдууну сатып алуу менен, ошол эле убакта обьекттин (кайра иштетүүчү жабдууларды кошкондо) ишин оптималдаштырат
 • Бизнес үчүн имараттардын энергиялык жана ресурстук эффективдүүлүгүн жакшыртуу максатында куруу же болбосо кайра пландаштыруу
 • Аба алмаштырууну (вентиляция) жакшыртуу
 • Изоляциялык плиталарды сатып алуу жана орнотуу
 • Энергоэффективдүүлүктү жогорулатуу үчүн, терезелерди сатып алуу жана орнотуу, балкондорду/лоджияларды кошумча айнектетүү
 • Күн энергиясы менен иштей турган суу жылыткычтарды жана энергоэффективдүү негиздеги газ казандарын (котел) сатып алып орнотуу
 • Катуу отун жана биомасса менен иштей турган эффективдүү мештерди сатып алуу
 • Абанын жылуу насосторун орнотуу
 • Жылуулук системасын, агып чыккан сууларды тазалоо системасын жана санитардык шарттарды жакшыртууну модернизациялоо, жаандын суусун/чарбалык агып чыккан сууну жыйноочу жабдууну орнотуу. 

Кредиттик шарттар:

 • Пайыздык чен: 29%*
 • Кассалык тейлөө комиссиясы: 1%
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 36 айга чейин
 • Кредитти төлөө: кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө киргенден тарта аягына чыкканга чейинки убакыт аралыгында өзгөрүүсүз калат
 • Кредиттик сумма: 50 000 – 1 000 000 сом (кошо эсептегенде)
 • Жеңилдетилген мөөнөтү: 3 айга чейин
 • Камсыздоо: күрөө/же болбосо кепилчилик.

Кредиттин суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

200 000 сомго чейинки кредит күрөөгө кыймылдуу мүлк жана кепилдик коюлушун талап кылат
200 000 сомдон жогору болгон кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюлушун талап кылат

Күрөөсүз кредиттер, кепилчиликке талаптар:

 • Эгерде сиз 100 000 сомдук (кошо эсептегенде) кредит алып жатсаңыз, сизге кепилчи керек.
 • Карыз алуучуга коюлган талаптар:
 • Карыз алуучунун жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Бир жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштеп жаткан бизнестин болушу.
 • Кредит алуу үчүн зарыл  болгон документтер:
 • Карыз алуучунун анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Бизнес жасоо боюнча патенттин көчүрмөсү;
 •  KyrSEFFтен арыз жазуунун стандарттуу формасы;
 • KyrSEFFтин талаптары боюнча долбоорду финансылоого кете турган чыгымдар боюнча маалыматтар.

Гранттык төлөмдөр үчүн шарттар:

 • KyrSEFF тарабынан берилген форма боюнча инвестициялык грантка арыз жазуу
 • Кредиттин өз орду менен колдонулуп жаткандыгын бекемдей турган документтер: сатып алынган товар үчүн чек, счет фактура, чоң көлөмдөгү сатып алуулар жана ушу сыяктуу иштер боюнча актылар.

*кредитти тейлөө боюнча комиссия жана пайыздык чен: 33.19%
**пайыздык чен өлчөмү кредиттин суммасынан жана аны төлөө графигине түздөн-түз көз каранды. Мындан да толук маалымат алуу үчүн комапниянын филиалдарына кайрылыңыз.
***гранттык төлөмдөрдүн суммасынын өлчөмү иш-чаралардын эффективдүүлүгүнө жана энергияны сактоого сарпталган каражаттын суммасына жараша болот.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору