Күрөөсүз Турак Жай Ондоого Насыялар

photo

Сиз бизден үйдү же квартираны ремонттоого күрөөсүз кредит ала аласыз
Биринчи МФКнын күрөөсүз кредити жашап жаткан турак-жайы ремонттоого зарыл болгон, бирок күрөөгө кое турган предмети жок, же менчик укугу боюнча документтери талапка жооп бербеген адамдарга туура келет.
Ремонт жасоону каалайсыз, бирок акча жетпей жатабы? Бизден кредит алыңыз!


Үйдү ремонттоого күрөөсүз кредит

Кредит физикалык жактарга төмөнкүдөй максатта берилет:

 • Үйлөрдү, квартираларды, бизнес үчүн имаратты (толук же жарым-жартылай) ремонттоого;
 • Курулушка (курулушту аяктоого), үйлөрдү/квартираларды же болбосо бизнестин имараттарын кайра курууга, анын ичинде табигый кырсыктардын натыйжаларын жеңилдетүү максатында;
 • Аба алмаштырууну (вентиляция), энергияны сактоону жакшыртууга, санитардык шарттарды жакшыртууга;
 • Жер участокторун сатып алууга.


Кредит алуунун шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 2%  
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 12 айга чейин
 • Кредитти төлөө: ай сайын (кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө кирген убакыттан аягына чыкканга чейинки аралыкта өзгөрүүсүз калат)
 • Кредиттин суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейинки кредит үчүн кепилчи болушу зарыл


Карыз алуучуга коюлган талаптар:

 • Жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Ремонт жасала турган турак-жай, карыз алуучунун же анын жакын тууганынын наамында болушу керек;
 • Негизги документтердин тизмеси:
 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;


*эффективдүү пайыздык чен: 42.69% 
**пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана аны төлөө графигине көз каранды. Мындан да толук маалымат алуу үчүн, компаниянын филиалдарына кайрылыңыз.

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору