Турак Жай Оңдоого Насыялар

photo

 

Үйдү ремонттоого жеткиликтүү кредит

Үйүңүзгө ремонт жасоо зарыл, бирок сизге каражат жетпей жатабы? Биринчи МФКдан пайдалуу кредит алсаңыз, сиздин үйдүн көркү ачылат!
Ремонт үчүн пайдалуу кредиттер
Үйүңүздө же болбосо бизнес үчүн имаратты ремонт жасоону көптөн бери пландап жүрдүңүз беле? Бул ишти эми Биринчи МФКдан пайдалуу кредит алуу менен ишке ашырууга мүмкүндүк түзүлдү.
Кредит физикалык жактарга мындай максаттарга: үйдүн, квартиранын, бизнес үчүн имараттын ремонтуна (толук же жарым-жартылай); курулушка (курулушту аяктоого); үйлөрдү/квартираларды же бизнес имараттарын кайра куруу, анын ичинде табигый кырсыктардын натыйжаларын жеңилдетүүгө; Аба алмаштырууну (вентиляция) жакшыртууга, энергияны сактоого, санитардык шарттарды жакшыртууга; жер участогун сатып алууга берилет.

Кредит берүүнүн шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 1,5%
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Кредитти төлөө: ай сайын
 • Кредиттик сумма: 10 000 сомдон 300 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: күрөө/же кепилчилик

 

Күрөө кредиттин суммасына жараша болот:

 

 • 150 000 сомго чейинки кредит күрөөгө кыймылдуу мүлк коюлушун талап кылат
 • 150 000 сомдон жогору болгон кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюлушун талап кылат


Күрөөсүз кредиттер, кепилчиликке болгон талаптар:

 • Эгерде сиз 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кредит алсаңыз, сизге кепилчи керек
 • Карыз алуучуга коюлган талаптар:
 • Карыз алып жаткан адамдын жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Ремонт жасоого муктаж, же буга чейин ремонт жасалып жаткан жашоого ылайык, же болбосо бизнес имаратынын болушу. Башкы шарты – ушул жайга менчик укугу боюнча документтер карыз алуучунун же анын жакын туугандарынын атында болушу зарыл.


Кредитти алууга зарыл болгон документтер:

 • Карыз алуучунун паспортунун көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;

 

*эффективдүү пайыздык чен: 41.29% 
**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана аны төлөө графигине көз каранды. 

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору