Небактан бери кыялданып келе жаткан буюмду алуу үчүн, Биринчи МФКнын каалаган офисинен күрөөсүз кредит алуу

photo

Биринчи МФКдан күрөөсү жок кредит алып, жашоонун сапатын жогорулатуу – бул реалдуу

Кредит күрөөгө кое турган предмети жок же болбосо менчик укугуна тиешелүү документтери талаптарга жооп бербеген физикалык жактарга берилет. 
Кардарлар бул каражатты үй мүлкүн, автотранспорт сатып алууга жана үй-бүлөлүк чоң салтанаттарды жана башка иштерди өткөрүүдөгү чыгымдарды жабууга пайдаланышат.


Кредитти алуунун шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 2% 
 • Валюта: сом
 • Кредитти төлөө үчүн максималдуу мөөнөттөр:  24 айга чейин
 • Кредитти төлөө: кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө киргенден аягына чыкканга чейинки убакыт ичинде өзгөрүүсүз калат
 • Кредиттин суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кепилчинин болушу зарыл.

Карыз алуучуга коюла турган талаптар:

 

 • Жашы 18ден 65ке чейин болушу;
 • Киреше берип, кредит боюнча төлөмдү төлөй ала турган туруктуу ишинин болушу.
 • Негизги документтердин тизмеси:
 • Карыз алуучунун жана жубайынын паспортторунун, нике күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсү жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат.


*пайыздык чен жана кредитти тейлөө боюнча комиссия: 42,69%
**пайыздык чен өлчөмү кредиттин суммасынан жана аны төлөө графигине түздөн-түз көз каранды. Ийне-жибине чейин маалымат алгыңыз келсе, компаниянын филиалдарына кайрылыңыз   

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору