Күрөөсүз ишкердике наясыя

photo

Бизнести өнүктүрүү үчүн күрөөсүз кредиттер – бул кыска аралыкта бизнестин өнүгүшүнүн эсебинен кирешеңизди көбөйтүүчү сиздин шанс.

Бизнес үчүн күрөөсүз кредит

Кредит соода, өндүрүш жана кызмат көрсөтүүлөр тармагындагы өз бизнесин кеңейтүүнү каалаган, бирок күрөөгө кое турган предмет, же болбосо менчик укугу боюнча документтери талаптарга жооп бербеген физикалык жактарга жана жеке ишкерлерге берилет.

Биринчи МФКдан кредит ийгиликтүү бизнесмендер үчүн

Биз эң эле пайдалуу шарттарда жана кыска мөөнөттө кредиттерди бере алабыз. Эгер сиздин бизнес жаңыртууга муктаж болуп жатса, анда сизге биздин “Ишкерлик” күрөөсүз кредитибиз аябай зарыл.

Кредитти алуунун шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 2%
 • Валюта: сом
 • Кредит берүү мөөнөтү: 24 ай
 • Кредитти төлөө үчүн максималдуу мөөнөттөр: 24 айга чейин
 • Кредитти төлөө: кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө киргенден аягына чыкканга чейинки убакыт ичинде өзгөрүүсүз калат
 • Кредиттин суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин – кепилчинин болушу зарыл.

 

Карыз алуучуга коюла турган талаптар:

 • Жашы 18ден 65ке чейин болушу;
 • Жарым жылдан кем эмес иштеп жана стабилдүү киреше берип турган бизнестин болушу.
 • Негизги документтердин тизмеси:
 • Карыз алуучунун паспортунун көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсү жөнүндө маалымат (справка);
 • Бизнес жасоо боюнча патенттин көчүрмөсү.

 

*пайыздык чен жана кредитти тейлөө боюнча комиссия: 42.69% 
**пайыздык чен өлчөмү кредиттин суммасынан жана аны төлөө графигине түздөн-түз көз каранды. Ийне-жибине чейин маалымат алгыңыз келсе, компаниянын филиалдарына кайрылыңыз 

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору