Билим алууга насыялар

photo

Кредит берүү шарты:

  • Номиналдуу пайыздык чен: 28,5 – 30%*
  • Административдик жыйым: 1,5%
  • Валюта: сом
  • Кредит берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
  • Төлөө графиги: ай сайын
  • Кредиттин суммасы: 10 000 – 150 000 сом кошо эсептегенде

Камсыздоо: кепилчилик

Карыз алуучуга коюлган талаптар:

Жашы 18ден 65ке чейин
Келишим же болбосо маалымат (справка) карыз алуучунун же ата-энесинин, бир туугандары сыяктуу жакындарынын атында болушу керек

Негизги документтердин тизмеси:

  • Карыз алуучунун, жубайынын паспортторунун, нике күбөлүктүн көчүрмөсү
  • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка)
  • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат
  • Окутуу боюнча келишим же окуган жерден окуу үчүн төлөмдүн өлчөмү тууралуу маалымат


*эффективдүү пайыздык чен: 38,54%
** эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү жана төлөө графиги суралып жаткан суммадан, кредиттин мөөнөтүнө көз каранды. Дагы толук маалымат алуу үчүн компаниянын филиалдарына кайрылыңыздар

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору